TARTALOML

Lex Junia Licinia

Kr. e. 62-ben, hamisítás meggátlása czéljából elrendelte, hogy az új törvényeket tanuk jelenlétében helyezzék el az aerariumban. Suet, Caes. 28. Oct. 94. Schol Bob. p. 310.