TARTALOML

Lex Junia Velleja

Kr. u. 26-ban, e szerint, ha valaki bármi oknál fogva megszünt örökös lenni, gyermekeire (tehát unokákra v. másodunokákra) szállhatott az örökség, ha azok a végrendelet kelte után születtek is, de a végrendelettevő még életében megtette őket örökösöknek.