TARTALOML

Lex Licinia Cassia

Kr. e. 171-ben, a tribuni militum kinevezését azon évre a consulokra és praetorokra bízta. Liv. 42. 31.