TARTALOML

Leges Liviae

A) de provincia Africa, C. Livius Drusus néptribunus indítványára, Kr. e. 146-ban fölhatalmazta Scipio Aemilianust, hogy vegyen maga mellé 10 legatust s rendezze be Africát provinciának; B) M. Livius Drusus néptribunus Kr. e. 122-ben 3 törvényt akart hozatni oly célból, hogy C. Gracchus törvényeit túlliczitálván, a nobilitas érdekeit megoltalmazza, u. m. 1) de Latinix, biztosítani akarta a latinusoknak a fölebbező jogot s korlátozni a magistratusok büntetőjogát még a táborban is (App. b. c. 1, 23) 2) agraria, meg akarta szüntetni a magánbirtokul kiosztott ager publicius adóját; 3) de coloniis XII deducendis, 12 gyarmatot akart telepíteni, egyenkint 3000 polgárral; javaslataival, bár nem mentek keresztül, sikerült megingatnia C. Gracchus népszerűségét; C) M. Livius Drusus néptribunus javaslatai Kr. e. 91-ben, 1) judiciuria, l. Judex; e javaslat a senatus ellenállásán hajótörést szenvedett, bár Drusus más két javaslattal is igyekezett a plebset megnyerni (Liv. ep. 71), ú. m. 2) agraria (Aur. Vict. vir. ill. 66); 3) frumentaria (Asc. p. 68); 4) nummaria, az ezüstpénz nyolcadrészben akarta vegyíttetni rézzel, hogy kárpótlást nyújtson az államnak azon veszteségéért, melyet az l. agraria és frumentaria hozott volna rá, de a melyeket, minthogy a lex Didia ellenére per saturam szavaztak meg, a senatus érvényteleneknek nyilvánított. Két javaslata, de Latinis és de civitate sociis danda, közbejött meggyilkolása miatt nem került szavazásra.