TARTALOML

Lex Mamilia

1) de limitibus, valószínűleg M. Mamilius consul indítványára, Krisztus előtt 239 körül elrendelte, hogy az egyes földbirtokok közt 5 láb l = 0,296 m.) széles műveletlen terület maradjon s az esetleges határperekben egy, a praetortól kinevezendő becslő (arbiter) döntsön (Cic. de leg. 1, 21); 2) der conjuratione Jugurthina, Kr. e. 109-ben, C. Mamilius Limetanus néptribunus indítványára quaestio extraordinaria fölállítását rendelte el azok ellen, a kiket Jugurtha megvesztegetett. Sall. Jug. 40.