TARTALOML

Lex Minucia

1) Kr. e. 216-ban, közbankot állított 3 tisztviselővel (tresviri mensarii), hogy a pénzekre felügyeljenek s a polgároknak hitelt nyújtsanak (Liv. 23, 21. 24, 18. 26, 36); 2) Kr. e. 121-ben, megszüntette a C. Gracchus-féle gyarmattörvények érvényességét.