TARTALOML

Lex Papia

C. Papius néptribunus indítványára, Kr. e. 65-ben, 1) de peregrinis, kitiltotta Romából a peregrinusokat, kiváltképen azokat, a kik a polgárjogot bitorolták (Cic. off. 3, 11. Dio 37, 9), v. ö. lex Junia de peregrinis; 2) de Vestalium lectione, elrendelte, hogy a pontifex maximus választotta 20 leány közül sorsolják ki egy conción a Vesta-szűzeket. Gell. 1, 12.