TARTALOML

Lex Papiria

1) de civitate Acerranis danda, Kr. e. 332-ben, Acerrae lakóinak civitas sine suffragiót adott (Liv. 8, 17); 2) de consecratione aedium, Kr. e. 304-ben, kimondotta, hogy a plebs jóváhagyása nélkül semmit sem szabad fölszentelni (Cic. de dom. 49. 50); 3) Kr. e. 131-ben, a) de tribunis pl. reficiendis, csak javaslat maradt; azt akarta kivinni, hogy néptribunust ismét meg lehessen választani (Cic. Lael. 25. Liv. ep. 59); b) tabellaria, l. Leges tabellariae; 4) semiunciaria, Kr. e. 89-ben, az as rézsúlyát 1/2 unciára szállította le (Plin. n. h. 33, 3); 5) Kr. e. 84-ben, a) de libertinorum suffragiis, a libertinusokat valamennyi tribusba osztatta be; b) de novorum civium suffragiis, szavazójoggal ruházta föl az új polgárokat. Liv. ep. 84.