TARTALOML

Lex Petillia

Kr. e. 187-ben, számadásra vonta L. Scipio Asiaticust az Antiochustól elharácsolt pénzről. Liv. 38, 54.