TARTALOML

Lex Quinctia

Kr. e. 9-ben kártérítést és 100.000 sestertiusnyi bírságot rótt arra, a ki a vízvezetéket vagy a víztartókat rongálja. E törvény teljes szöveggel maradt ránk.