TARTALOML

Lex regia

másként lex imperii v. de imperio, azon törvény, mely a császárokat, még pedig legtöbbször Vespasianust, trónra léptükkor felruházta az imperium és potestas mindazon jogaival, melyek Augustusra fokonkint rászállottak. Tac. hist. 4, 3. 6. Lex r. de imp. Vesp. 29. E törvény, melyhez kezdetben formaság kedveért a nép jóváhagyását is ki szokták kérni, tulajdonkpen senatusconsultum folytán jött létre. Gaj. 1, 5. dig. 1, 4, 1.