TARTALOML

Lex Sulpicia

A) P. Sulpicius Rufus Marius-párti néptribunustól, Kr. e. 88-ba n, 1) de suffragiis novorum civium et libertinorum, a polgárjogot nyert latin szövetségeseket és a libertinusokat az összes tribusokba osztotta szét (Liv. ep. 77); 2) de revocanulis vi ejectis, visszahívta azokat, a kik törvényes itélet nélkül voltak kénytelenek számkivetésbe menni (Rhet. ad Her. 2, 28); 3) de aere alieno senatorum, kimondta, hogy senatornak nem lehet nagyobb adóssága 2000 denariusnál (Plut. sull. 8); 4) de bello Mithridatico, Asia provinciái s a Mithridates elleni háború imperiumát, melyet a sors Sullának juttatott volt, ő helyette Mariusra ruházza (Vell. 2, 18. Liv. ep. 77. App. b. c. 1, 55. 56); Sulpicius meggyilkolása után a senatus e törvényeket, mint a melyek per vim jöttek létre, eltörölte; B) rivalicia, Ser. Sulpicius consultól Kr. e. 51-ben, a vízvezetékek vizének megosztási módját szabályozta. Fest. p. 506. Th.