TARTALOML

Lex Trebonia

1) de Tribunis, Kr. előtt 448-ban elrendelte, hogy a néptribunusok választását mindaddig kell ismételni, a míg csak mind a tizet meg nem választják. Ezzel tehát a cooptatio joga megszűnt (Liv. 3, 65. 5, 10); 2) de provinciis consularibus, Kr. e. 55-ben, Syria provinciát Crassusra, Hispaniát pedig Pompejusra 5 évi imperiummal bízta rá. Dio 39, 33. Liv. ep. 105.