TARTALOML

Lex Visellia de manumissione

Kr. után 23-ban, eltiltotta a libertinusokat az ingenuusok jogainak gyakorlásától, ha csak a jus annulorum aureorumot el nem nyerték; a latinus e törvény alapján megszerezhette a római civitast, ha a vigiles közt 6 évig szolgált. Cod. Just. 9, 21. 1. Ulp. 3, 4.