TARTALOML

Lichas

LicaV. – 1. L. Heracles, 3. – 2. Gazdag spartai polgár. Hírnévre jutott az által, hogy a gymnopaediák alkalmával Spartában megforduló idegeneket megvendégelte (Xen. mem. 1, 2, 61), továbbá az által, hogy az olympiai játékokon egy alkalommal (90. ol.) győzött. Később Sparta ismételten alkalmazta követ gyanánt. Thuc. 5, 22. 76. Majd tagjává lett annak a tizenegyes bizottságnak, melyet hazája Kr. e. 412- ben a téli napfordulat körül (dec. havában) Ioniába küldött, s ekkor Tissaphernesszel szemben önérzetes, független szellemű férfiúnak mutatta magát. Thuc. 8, 39 sk.

ZS. B.