TARTALOML

Limaea

Limaeas, LimaiaV (m. Limia), folyó Hispania nyugoti partján, mely a Durino és Minino közt az Atlanti Oczeánba ömlik. hajdan a «feledés vizének» (o thc LhJhV) is nevezték, mivel a turdulusok és celták itt vesztették el közös vezérüket, mire meghasonlottak és közös vállalatukat ott feledték. Ezért nem mertek D. Junius Brutus Callaicus katonái 136-ban Kr. e. rajta átkelni. Strab. 3, 153. App. Hisp. 72.

V. I.