TARTALOMA

Amphissa

Amjissa, Ozolis Locoris városa, a mai Salona helyén, termékeny síkságon, Delphitől északnyugatra, melyet a monda szerint Aeolus unokalánya alapitott. Paus. 10, 38, 5. Strab. 9, 427. Meredek halmon épült fellegvárában, mely ma is jelentékeny hellénkori romokat mutat, benne volt Athenae képe, mely állítólag Troiából származott. Miután lakói Crisa és Cirrha átok alá vetett földjét birtokukba vették, Aeschines bevádolta őket az amphictyonoknál, mire az ú. n. szent háborúban (339) macedoniai Philippus vezetése alatt feldulták (Aesch. 3, 118 kk. Strab. 9, 419); de a lakósok csakhamar visszatértek s városukat felvirágoztatták úgy, hogy már 278-ban a Brennus alatt betört gallusok ellen 400 hoplitát küldhetett a közös hellen seregbe. Paus 10, 23, 2. Az actiumi csata után számos aetoliai telepedett a városba, mely a rómaiaktól immunitást nyert volt, s ezóta az aetolusokhoz számították. Plin. n. h. 4, 8. Paus, 10, 38, 4.

SZ. I.