TARTALOML

Litis aestimatio

1) polgári ügyekben a pertárgy fölbecsülése a biró által ott, a hol a formulákban nincs a pénzösszeg határozottan megállapítva; 2) bűnügyekben ha kárpótlást is szabnak ki a vétkesre (pl. receptundae- s peculatus-perekben) a megtérítendő összeg meghatározása az illető esküdtek által. V. ö. Vécsey, Institutók, 1902, 262. l.

CS. JÓ.