TARTALOML

Luceres

a 3 ősi patricius-tribus egyike (l. Curia és Gens), melynek eredete felől eltérnek a régiek tudósításai. Semmi valószinűsége sincs azon föltevésnek, hogy ez a tribus a Tarquiius Priscus alatt betelepített etruscusokból alakult, valamint azoknak sincs, melyek akár a meghódított benszülöttektől, akár az asylum berkébe (lucus) gyűlt menekültektől akarják származtatni. Legelfogadhatóbb azon föltevés, hogy a Romába telepített albaiak tribusa volt ez, melyben, minthogy Alba Longáak is 3 tribusa volt, etruscusok is lehettek. Némelyek az ezen tribusból való senatorokat értik a patres minorum gentium elnevezésen a Ramnes- és Tities-tribusból valókkal (patres majorum gentium) szemben; mások ellenben gentes minoresnek a Tarquinius Priscustól fölvett új polgárokat, az ú. n. Ramnes, Tities, Luceres secundit tartják. E részben a tudósítások (Liv. 1, 55. Dion. 2, 36. 5, 13. Tac. ann. 11, 25. 4, 65 stb.) nem egyeztethetők össze.

CS. JÓ.