TARTALOML

Lupus

P. Rutilius, római rhetor Seneca idejében; de figuris sententiarum et elocutionis czímű munkája (2 könyvben) Gorgias peri schmatwn dianoiaV kai lexewV négy könyvének kivonatos fordítása. Ebből a munkából világos fogalmat alkothatunk a rhetorikai anyagnak kicsinyes felaprózásáról s tudomást szerzünk sok görög szónoknak elveszett művéről. Kiadás: Halm, rhetores Latini minores, 1863.

SCH. A.