TARTALOML

Lutorius Priscus

Germanicus halálára irt költeményeért jutalmat kapott Tiberiustól. Rosszul járt azonban, midőn előre megénekelte a sulyos beteg Drusus halálát. A dolog kitudódott s e miatt a tanács 21-ben kivégeztette, a nélkül, hogy Tiberiusszal közölte volna az itéletet. Tac. ann. 3, 49 (hol Clutorius Priscus néven szerepel). Dio Cass. 57, 20.l

N. G.