TARTALOML

Lycaonia

Lucaonia, belső Kis-Ázsiának egyik tartománya, Galatia, Cappadocia, Cilicia, Pisidia és Phrygia között, ifjabb Cyrus hadjáratában szerepel először, gyakran változó határokkal. Délen van a Taurus, Északnyugaton a Patroria hegység. Az ország nagyobb része, különösen Északon rideg, fa- és víznélküli, csak juhtenyésztésre alkalmas pusztaság, egészen a Tatta, m. Tuz csölü (azaz tómocsár) nevű nagy sós tóig. Lycania lakói (Lycaones), kik a görög monda szerint Lycaontól származnak, s a pisidiaiak és isauriaiakkal rokonok, rablásból és háborúból éltek, szabadságukat a perzsák ellen megőrizték, de a macedoniaiak és rómaiak leigázták. Az országot Kr. e. 36-ban a királysággal, Kr. e. 25-ben pedig Galatia provinciával egyesítették. Városai: Iconium (l. ezt), a tartomány közepén levő főváros, Laodicea (l. ezt), seleucida alapítás, Tyriaeum, Lysra, Parlais (római telepítvény), Laranda (m. Kraaman, honnan az egész provincia is nevét vette), Derbe Délen. Xen. an. 1, 2, 19. 3, 2, 23. Liv. 38, 39. Strab. 12, 568 sk.

E. B.