TARTALOML

Lydus

Ioanns Laurentius Lydus, szül. a lydiai Philadelphiában Kr. e. 490-ben. Anastasius és Justinianus alatt magasrangú hivatalokat viselt, mígnem 552-ben kegyvesztetté lett és az udvart elhagyni kényszerült. Azóta szabad idejét az irodalomnak szentelte. Három irata maradt ránk:peri mhnwn (demensibus), peri arcwn thVRwmaiwn politeiaV (de magistratibus reip. Rom.), peri dioshmeiwn (de ostentis). Az elsőből csak töredékeink vannak. A különben babonás és critikátlan szerző művei nagyon fontosak, mert L. régi, de most elveszett forrásokból (Nigidius és Labeo) merített. Kiad. Bekker (1837).

SCH. s.