TARTALOML

Lygdamus

LugdmoV, Cynthiának, Propertius kedvesének rabszolgája. Prop. 3, 6, 2. 4, 7, 35. – Ugyancsak Lygdamusnak hívják a Tibullus-féle elegiagyűjtemény 3. könyvének szerzőjét. E könyvnek tárgya Lygdamusnak, a valószinűleg álnevű költőnek szerencsétlen szerelme Neaera iránt. Mivel a költő Messalla köréhez tartozott, az ő elegiáit is, ép úgy, mint a Sulpicia-féléket a Tibulluséival együtt adták ki. V. ö. Némethy Géza értekezését: Lygdamus méltatásához. Egy. Phil. Közl. 1894, 1 skk.

N. G.