TARTALOML

Luticoi

így neveztetnek azok a görög tudósok (grammatikusok) az ókorban, kik nehéz tudományos kérdések (zhthmata problhmata) megoldásával foglalkoztak. Ugyanis már korán szokásos volt a görög tudósoknál, hogy nehéz kérdéseket vetettek föl és vitattak meg egymás között, különösen az alexandriai korszakban, mely szokás kezdetben üdvös volt a classikus irók critikája és hermeneutikája szempontjából, később azonban elméskedő játékká fajult.

P. V.