TARTALOMA

Amusti pinein

a serleget egy bajtársra kiüríteni; muw (bezáródni) igéből amusti a m. a száj bezárása nélkül (inni); amustixein a. m. sokat inni, dőzsölni, a symposiumok alkalmával kocczintás közben vagy néha tréfás büntetésből, ha valaki a kitűzött rejtvényt (ainigma) vagy találós mesét (grijoV) nem tudta megoldani. Hor. od. I. 36, 14 említi a Thereicia amystis-t. Eurip. Rhesus 438 amustiV és másutt espasen amustin ellkusaV olvasható, v. ö. a magyar kifejezést: jókorát húzott (pl. a csutorából). V. ö. Apneuoti pinein.

PR. J.