TARTALOMA

Anacharsis

AnacarsiV, királyi vérből való scyhta, ki tudomány és művelődés utáni vágytól ösztönözte Kr. e. 600 körül bejárta Görögországot, egyszerű életmódja, nemes erkölcse, de főleg kiváló szellemével nagy feltünést keltve mindenfelé, úgy, hogy némelyek még a hét bölcsek közé is sorozták. Athenaeben, hol Solonnal megismerkedett, a bölcselet tanulására adta magát. Hazájába visszatérve ott is meg akarta honosítani a görög istenek tiszteletét, a miért őt állitólag testvére Saulius megölte. Herod. 4, 76; Plut. Sol. 5; Cic. Tusc. 5, 32, 90. A neki tulajdonított költemények és levelek későbbi eredetűek.

M. J.