TARTALOMM

Marinus

MarinoV. – 1. Tyrusból való geographus 150 tájáról Kr. u., kiről Ptolemaeus (1,6–20. 2,6) emlékszik meg egyedül; élete viszonyairól mit sem tudunk. Beható kutató volt, ki a térképek egy új faját készítette, melyet aztán Ptolemaeus is elfogadott. Hibázott annyiban, hogy a földrajzi hosszúságokat épp úgy mint a szélességeket egyenes vonalakkal jelölte. A délkört a Boldogok szigetén keresztül vonta, a Föld kerületét 180,000 stadiumnyi hosszúságra határozta meg. – 2. Hírneves anatomus Kr. e. 90 táján, kit Galenus az anatomia ujjáteremtőjének nevez. Műveiből semmi se maradt fenn.

V. R.