TARTALOMM

Marmarica

h Marmarich, Aegyptustól Nyugatra fekvő észak-afrikai vidék, melyet rendesen Cyrenéhez számítottak, Délen egészen Zeus Ammon oázisáig terjedt és ebben a tágabb értelemben két vidéket foglalt magában, a libyai Nomust Keleten és a tulajdonképi Marmaricát Nyugaton. Ma homokpuszta, az ókorban azonban termékenyebb volt. Lakosai (Marmaridai) többnyire nomádok voltak; a tengerparton voltak az adyrmachidák és giligammák, a terület belsejében az augilák és nasamonok. Hdt. 4, 168 172. 182. Strab. 17. 798. 838. Mela 1, 8. Plin. 5, 5.

E. B.