TARTALOMM

Melanthius

MelanJioV. – 1. Dolius fia, Odysseus kecskepásztora; mivel a kérők pártjához szegődött, kegyetlen halállal lakolt. Od. 4, 735. 17, 212. 21, 176. 212, 474. Ov. her. 1, 95. – 2. Philocles fia, Sophocles és Aristophanes kortársa. Írt egy Medea czímű tragoediát. A comoedia-írók egész raja illette őt épületes epithetonokkal. V. ö. Pecz V., A görög tragoedia 202. l. – 3. Athenaei hadvezér, kit a miletusi Aristagoras segítségére küldtek. Hdt. 5, 97. – 4. Carneades tanítványa, az academikus iskola hive Rhodusból, kellemes előadását (suavitas) Cicero említi. Acad. quaest. 2. 6. – 5. Historikus, ismeretlen időben, ’AtJiV, és a peri twn en Eleusini, uusthriwn szerzője. L. Müller, fragm. hist. Graec. 4, 444. – 6. Festő Sicyonból. Apelles kortársa (l. Festők, 2).

SCH. A.