TARTALOMM

Methone

MeJwnh. – 1. Város Messenia délnyugati csúcsán, előfordul Mothone (MoJwnh) név alatt is; ide telepítettek a spartaiak a 2. messenei háború után naupliai gyarmatosokat, kikötője jó; ma Modon. Strab. 8, 350. Paus. 4, 3, 10. 24, 4. 35, 1. – 2. Az eretriaiak gyarmata Macedoniában a Thermaei öböl mellett, m. Elevtherokhori; ezen hely ostrománál vesztette el macedoniai Fülöp félszemét. Thuc. 6, 7. Strab. 7, 330. – 3. Thessaliai város, már Homerus is említi (Il. 2, 716) MhJwnh), valószínűleg azonos Magnesiával; a történelmi korban nem történik róla említés. Strab. 9, 436.

K. B.