TARTALOMM

Milon

Milwn, az ókornak egyik leghiresebb athletája; Diotimus fia volt és Croton városában született. Különösen rendkívüli testi erejéről és csodálatra méltó evőképességéről volt nevezetes. Az olympiai koszorút vagy hatszor nyerte el. Fel van róla jegyzeve, hogy egy ízben az olympiai játékok alkalmával úgy szaladt végig a versenypályán, hogy egy négyéves tinót tartott a szájában, melyet azután egy nap alatt teljesen elfogyasztott. Mikor honfitársai Kr. e. 510-ben harczba keveredtek Sybaris város lakóival, oroszlánbőrbe burkolódzott és hatalmas buzogánynyal a kezében haladt a sereg élén. Midőn vén korában erejét fogyni látta, nagy bánat töltötte el szivét. Cicero (Cat. m.) megemlékezik róla. Öreg korában egy roppant nagy fatörzset, melybe már több ék volt bele verve, egyszerűen karjaival szét akart repeszteni, ekkor kezei véletlenül bele szorultak a hasadékba, úgy hogy nem bírt többé kiszabadulni. Strabo (6, 263) tanúsága szerint vadállatok tépték szét.

PR. J.