TARTALOMM

Minicii

római nemzetség, a mely csak a császárság első évszázadában lett ismeretessé. Legnevesebb tagjai: – 1. C. Min. Fundanus, Claudius idejében, Kr. u. 51-ben consul suffectus. – 2. Unokája, L. Min. Fundanus, Hadrianus Asia helytartójává nevezte ki, az ifjabb Plinius barátja (a ki Minuciusnak is nevezi). Plin. ep. 1, 9. 7, 12. Neki adta ki Hadrianus a rendeletet, hogy a keresztényeket sem szabad többé üldözni.