TARTALOMM

Moeris

MoiriV. – 1. Görög lexicographus a Kr. u. 2-ik században. Ránk maradt lexeiV atticai czímű szótárában attikai kifejezéseket magyaráz megfelelő korabeli kifejezésekkel. Kiadta Bekker Harpocratióval együtt (Berolini, 1833). – 2. Ókori tó Közép Aegyptusban, melyet a monda szerint egy ily nevű király készíttetett a Nilus áradásának szabályozására. Hdt. 2, 13. 101. 149 skk. Diod. Sic. 1, 51 skk. Strab. 17, 809 skk. Tac. ann. 2, 61. A legújabb kutatások szerint (W. M. Flinders Petrie) a M. tó természetes alakulás volt eredetileg; I. Amenemhat fáraó (Kr. e. 2466 körül) keleti partját gáttal szabályozta, III. Amenembat (Kr. e. 2000 körül) befejezte a szabályozást.

P. V.