TARTALOMA

Andania

Andania, Messenia északkeleti részén fekvő város, Charadrus patakja közelében, nem messze Nedától. Egy előre szökellő hegy ormán még ma is nem jelentéktelen romok vannak belőle Sandani falva közelében. A dór vándorlás előtti időkben Messenia lelex törzsbeli ősrégi királyainak a székhelye volt és az egész mess. síkság felső része felett uralkodott, a mely síkság ezért szintén A. nevet viselt. Nem csekély fontosságú erős vár volt ez a dór királyok alatt is, a kiknek a székhelye Stenyclarusban volt, s a második messenei háborúra vitéz férfiakból álló jelentékeny contingenst szolgáltatott, közöttük a hős Aristomenest. E háború végével lakosai oda hagyták és még Epaminondas idejében sem épűlt újra; de azon a helyen alúl, a hol ez régebben feküdt, keletkezett egy kis város s Liviusnál (36, 31) erről van szó, midőn A. néven a parvaum opidum-ot említi. Pausanias idejében (4, 33, 6) már csak romhalmaz. Közelében volt egy nevezetes cziprus-liget (karnasion alsoV), a melyben Apollo Carneus, Hermes Criophorus, Demeter, Core és a Cabriusok az eleusisi mysteriumokra emlékeztető titkos isteni tiszteletben részesültek. – Irodalom: Bursian 2, 164.

ZS. B.