TARTALOMA

Andizetes

pannoniai néptörzs, melyet Plinius (3, 148) drávamentinek mond, Ptolemaeus (II. 15, 2) szerint pedig Alsó Pannoniában lakott s északról a Hercuniates, délről a breucusok voltak a szomszédai. Említi Strabo is (7, 5, 3) mint pannoniai népet a breucusok társaságában.

K. BÁ.