TARTALOMM

Moschion

Mosciwn. – 1. Tragoediaíró Athenaeben Kr. e. a negyedik században. A comoediaírók parasitának, nyalánknak nevezik. Töredékeinek magvas, képekben gazdag nyelve, szigorú versmértéke, valamint az is, hogy emlékét egy szoborban örökítették meg (ma a napolii muzeumban van), arról tanuskodik, hogy korának kiváló tragikusai közé tartozott. V. ö. Pecz V. A görög tragoedia 727, l. L. Nauck, trag. Graec. fragm., 2-ik kiadás, p. 812. – 2. Athenaei szobrász, testvéreivel Adamasszal és Dionysodorusszal egy Isis-szobrot készített Corinthus elfoglalása idejében. Talapzata ma is megvan. – 3. Orvos ismeretlen korból, Galenus gyakran említi, írt a női betegségekről (peri twn gunaiceiwn paJwn).

SCH. A.