TARTALOMM

Moschopulus

Manuel, Manouhl o MoscopouloV, polyhistor és scholiasta a Kr. utáni 13-ik század második és 14-ik század első felében. Művei közül említendők: 1) erwthmata grammatica, kérdésekben és feleletekben, mely a humanistikus korszak kezdetén közkedveltségnek örvendett; 2) peri scedwn, az előbbinek függeléke; 3) sullogh onomatwnAtticwn, szótári rendben; 4) scholionok az Iliashoz, Hesiodushoz, Pindarushoz, Euripideshez, Theocritushoz, Philostratushoz. A számos kiadásokat l. Krumbachernél (Gesch. der byz. Litt., 2-ik kiadás, 1897, 547–548. ll.)

P. V.