TARTALOMM

Mulus, mula

hmionoV, öszvér. A régiek az öszvéreket nagy munkaerejökért igen kedvelték (Hom. Il. 17, 742. 23, 654) s különösen teherszállításra és mint hátas lovakat használták. A 70-ik Olympia után a nemzeti játékoknál Olympiában s Romában a Consualia alkalmával öszvérekkel futtattak. Kevésbbé tetszetős külsejök miatt azonban mihamar felhagytak ezzel, sőt nevüket a tudatlanság kifejezésére is használták, akár csak ma a szamárét. Plaut. cistell. 4, 2, 12: mulo inscitior. Az üres gőgnek is az öszvér volt a typusa. Hor. epist. 1, 6, 60. Mint háziállat azonban sokkal becsesebb volt, mint manapság.

T. M.