TARTALOMA

Andriscus

AndriskoV, alacsony sorban született s ifjuságát Adramyttium mysiai városban töltötte, majd úgy adta ki magát, mint az utolsó macedoni királynak, Perseus nek, Fülöp nevű fiát s thrax segítséggel fellázította Macedoniát a római uralom ellen 149-ben. Mint Macedonia királya kegyetlenül uralkodott tovább egy évnél, legyőzött egy római praetori sereget, de aztán Q. Caecilius Metellus megfutamitotta. Egy thrax főnökhöz menekülvén, ez kiadta s Metellus magával vitte diadalmenetében Rómába. Vell. Pat. 1, 11. Flor. 2, 14. Amm. marc. 14, 11, 31.

S. L.