TARTALOMN

Natalis dies, sacra natalicia

(l. GeneJlioV hmera), születésnap, melyet a régiek ünnepi lakomával (nataliciae dapes) ültek meg; a házat és a házi tűzhelyet ezen alkalommal virág- és lombfüzérekkel diszítették föl, ital- és tömjén áldozatot mutattak be a Genius megengesztelésére. Hor. ep. 2, 2, 187. 210. Az ünnepeltet, a ki fehér togát viselt, jó kivánatok- és ajándékokkal halmozták el. Sőt a halottak és távollevők születésnapjait is megülték. A császárok korában azok születésnapját az egész birodalom megülte. V. ö. Schöne (1832) és Petersen (1858) ide vonatkozó monographiáit.

SZ. GY.