TARTALOMA

Andrus

h AndroV, m. Andros, a legészakibb sziget a Cyclasok között. Euboeától 1½ mérföldre, kb. 330 kilom. (6 mf.). A szigeten főkép Dionysust tisztelték. Korán kellett tekintélyes tengeri haderővel birnia, mert már Kr. e. 650 körül alapította Acanthus, Stagira és más gyarmatokat. Thuc. 4, 84. 88. A szigetnek hasonnevü városa a délnyugati parton feküdt a tőle 2½ órára fekvő erős és tágas Gaurion nevü kikötővel (ma Port Gavrio). Minthogy Xerxes táborába néhány hajót küldött, a salamisi csata után a görög hajóhad ostrom alá vette, de sikertelenül. Athenae aztán mégis szövetségébe vonta és elnyomta. Később macedoni fenhatóság alá került, aztán Attalus (Liv. 31, 45), majd pedig a pergamumi királysággal Róma kezébe jutott.

S. L.