TARTALOMN

Naucrates

NaucrathV. – 1. Sicyonból, Damotimus atyja. Thuc. 4, 119. – 2. Erythraei származású szónok, Isocrates tanítványa, kit Cicero többször említ, s kiről csak annyit tudunk, hogy Isocrates két más tanítványával, Theopompusszal és Theodectesszel együtt Maussolus cariai király elhunytakor szónoki vetélkedésben vett részt, melyben Theopompus legyőzte őt. Cic. de or. 2, 23. or. 51. Dion. Hal. Is. 19, Gellius 10, 18.

GY. GY.