TARTALOMN

Naumachia

naumacia, hajó-csata, melyet a rómaiaknál nevezetesen Julius Caesar óta színdarab módjára szoktak előadni s e miatt naumachiae spectaculumnak is neveztek. Caesar a Campus Martiuson ásatott tavat e czélra, de csakhamar betöltette s helyébe Marsnak templomot emelt. Suet. Caes. 44. Dio Cass. 43, 23. 45, 17. Sext. Pompejus is adott naumachiát a Rhegium melletti tengerszorosban. Dio Cass. 48, 19. Augustus szintén gyönyörködtette a népet ily látványossággal éspedig a Tiberis mellett elterülő «Caesarok berke» helyén ásott tavon, mely 200 lépésnyi széles és 1800 lépésnyi hosszu volt. Suet. Oct. 43. Tac. ann. 12, 56. Claudius a Fucinus tavat használta s körüle nézőhelyeket állíttatott (Dio Cass. 60, 33. Tac. i. h.), Nero pedig az amphitheatrumot, hol a vizet mindjárt leeresztve szárazföldi viadalt is mutatott be. Dio Cass. 61, 9. 62, 15. 66, 25. Legnagyobbszerűek voltak Domitianus naumachiái (az 562. á. naumachia épülete, Domitianusnak egy érmén). Suet. Dom. 4, Dio 67, 8. A vizet rendszerint a Tiberisből nyerték, a viadal személyzetét (naumachiarii, Suet. Claud. 21, vagy naumachi) pedig foglyokból, gladiatorokból és halálra itélt gonosztevőkből állították össze, csupán később akadtak önkéntes küzdők is. Dio Cass. 43, 23. 60, 33. 66, 25. Tac. i. h. Naumachiának nevezték a viadal helyét is. Suet. Tib. 7. Nero 27. Domot. 5. Friedländer, Sittengescichte Rom’s (ford. Bozóky).

SZ. I.

562. Naumachia (éremkép).

562. Naumachia (éremkép).