TARTALOMA

Angerona

római istennő, a kinek jelentősége ismeretlen. Szobra, a mint ujjával lepecsételt száját befogja, a Volupia oltárán állott a Palatinus oldalán, a hol decz. 21-én az Angeronalis ünnepén a pontifexek áldoztak neki. Verrius Flaccus szerint neve a., mert elűzi az aggodalmat és gondot. Macr. Sat. 1, 10,7–9. Varro 1. 1. 6, 23. Ellentéte Volupia (l. ezt).

F. G.