TARTALOMN

Nemesius

NemesioV, keresztény theosophus, a syriai Emesa püspöke 400 táján. Az ember természetéről szóló munkájában (peri jusewV anJrwpou) a keresztény tant (lélek halhatatlansága, szabad akarat, isteni gondviselés stb.) egybeforrasztja az új platonikus philosophiával. Kiadásra Matthäitől (Halle, 1802).

P. V.