TARTALOMN

Nicomachus

NicomacoV. – 1. Mythikus király a messenei Pheraeből, Asclepius fiának Machaonnak és Anticleának gyermeke, a kit fivérével Gorgasusszal együtt földi életöket túlélő gyógyító hatásuk miatt Pheraeben isteni tiszteletben részesítettek. Paus. 4, 30. – 2. Kevéssé jelentékeny politikus a peloponnesusi háború idejéből, a ki ellen írta Lysias egyik beszédét. – 3. Tragoediaíró, Euripides és Theognis legyőzője. Suidas s. v. – 4. Aristotelesnek atyja, a macedoni királynak Amyntasnak házi orvosa volt. Aristoteles nagyatyját is így hívták. – 5. Aristoteles fia, róla kapta nevét az hJica Nicomaceia, valószínűleg azért, mert a munkának ő volt a kiadója. – 6. Festő, l. Festők, 2. – 7. Mathematikus és az új pythagoreus iskolának egyik tanítványa, az arabiai Gerasa városból, körülbelül a Kr. u. második század közepéről. Ránk maradt 2 szakmunkája: az ariJmhtich eisagwgh (2 könyv, ed. Hoche, Lipsiae, 1864) és az egceiridion armonichV ( 2 könyv, Melibom, Mus. Graec. 1). Előző munkáját már az ókorban számosan commentálták (Iamblichus, Philoponus, Soterichus stb.), s e commentariusok közül is fönnmaradt egyik-másik.

H. GY.