TARTALOMA

Annona

évi jövedelem, annusból, így nevezték azt a gabonát, melyet államköltségen raktárakba gyűjtöttek, hogy szükség esetén a nép közt olcsón vagy ingyen oszszák ki. Jelenti a gabona piaczi árát, melynek szabályozása az államtól függött s az aedilisek ügyeltek rá; 57-ben Kr. e. a cura annonae-t kivételesen 5 évre Pompejusra bízták. A gabonaárral való űzérkedés tilos volt. Liv. 398, 35. A császárság idejében a cura a. egy praefectusra volt bízva, kinek hatásköre az egész birodalomra kiterjedt s nagy hivatalos személyzet volt alája rendelve. Personificálva is ábrázolták az a.-t kezében bőségszarúval vagy kalászszal s mellette hajóorral.

H. Ö.