TARTALOMA

Antejus

Publius, Kr. u. 55-ben Syria helytartójáúl volt kiszemelve, de az ellene irányúló ármánykodások Rómában tartották (Tac. ann. 13, 22); majd gazdagsága s az, hogy Agrippa kegyében állt, szemet szúrt Neronál, a kinél nemsokára galádúl be is vádolták; előre látva sorsát, megmérgezte magát s mivel a méreg nem hatott azonnal, fölvágta ereit. Tac. ann. 16,14.

B. G.