TARTALOMA

Antenor

Anthnwr. – 1. Előkelő trójai aggastyán, Aesyetes fia, felesége Theano Hecubának volt nővére. Házába fogadta Odysseust és Menelaust, mikor Trójában jártak követségben, hogy Helena visszaadását követeljék. Hom. Il. 3, 148, 203. Elkísérte Priamust, midőn az a görögök táborába ment, hogy Páris és Menelausnak a háborút eldöntendő párbajáról tárgyaljon. Il. 3, 262. Hector és Ajax párviadala után javasolta, bár hiába, Helena és kincseinek visszaadását. Il. 7, 347. Hor. Ep. 1, 2, 9. Későbbi költők a görögök barátjának, sőt szülővárosa árulójának tüntetik föl, ki Trója kapuit kinyítja az ellenségnek és a Palladiumot nekik kiszolgáltatja. A város elfoglalása után a görögök házát megkimélték, ő azután hajóra száll Menelausszal és fiaival; Lybiába vettetvén, ott letelepszik. Fiai az Antenoridák herosi tiszteletben részesültek. Pind. pyth. 5, 88. Mások szerint Trója romjain új országot alapított, ismét más monda szerint (Liv. 1, 1. Verg. Aen. 1, 242) a paphlagoniai venetusokkal kivándorolt az Adria éjszaknyugati partjára és Pataviumot alapította. Strab. 5, 213. – 2. Euphranor fia, az athenaei iskolához tartozó szobrász a 70. Ol. táján; ő készítette a tyrannus-gyilkosoknak Xerxes által később elrabolt szobrait. Paus. l. 8, 5.

L. N.